בית כנסת עולי חידאן רחובות

  

מבנה בית הכנסת ברח' מנשה קפרא נבנה ללא פאר במעט הכסף שנותר לאחר תלאות הדרך מתימן ומחוסר האמצעים הוכתבו גם חומרי הבניה ושיטת הבניה.

מלכתחילה נבנה בית הכנסת כבית מגורים שמתוכו חדר אחד הוקדש לתפילה. מקור המנהג להקים בתי כנסת קטנים רבים על אדמה פרטית במקום אחד גדול על אדמת ציבור המוקדשת למטרה, טמון במסורת התפילה. 

עם ההקמה היו מתפללים בחדר הקטן הסמוך לכניסה בחזית, כשבחלל הגדול הצמוד התגוררה משפחת צדוק.